Scheiding of relatiebreuk met minderjarige kinderen? Regel naast het ouderschapsplan ook het testament.

Als jij en je partner gaan scheiden is het verstandig om een testament op te maken of aan te passen. Hiermee voorkom dat je ex-partner jouw nalatenschap moet afwikkelen en mogelijk al jouw bezittingen erft of het bewind krijgt over de erfenis van je minderjarige kinderen als jij komt te overlijden. Hoe dat zit?

Erven en minderjarige kinderen

Zolang jouw kinderen minderjarig zijn hebben jullie als ouders meestal samen het ouderlijk gezag. Naast de zorg en opvoeding van jullie kinderen valt het bewind (de zorg) over het vermogen van de jullie kinderen hier ook onder.

Als één van de jullie komt te overlijden, dan heeft de achterblijvende ouder het volledige gezag. De achterblijvende ouder heeft dan de verantwoordelijk over de afwikkeling en beheer van de erfenis (zowel het vermogen als ook jouw persoonlijke inboedel) voor jouw kinderen.  

Afwikkeling erfenis: Benoemen van een executeur

Als jij komt te overlijden dan zijn de erfgenamen gezamenlijk bevoegd om alles af te wikkelen. Als jouw erfgenamen je minderjarige kinderen zijn, dan zal je ex-partner namens jouw kinderen de erfenis afwikkelen. Wanneer je dit niet wilt kun je in een testament een executeur benoemen. Dit is dan de persoon die jouw erfenis zal afwikkelen. Hij kan eventueel persoonlijke bezittingen (bij familie) in bewaring geven totdat de kinderen er zelf verantwoordelijk mee om kunnen gaan.

Beheren vermogen erfenis: Benoemen van een bewindvoerder

In een testament kun je laten vastleggen dat na jouw overlijden een ander persoon dan je ex-partner bewindvoerder wordt over het vermogen van je minderjarige kinderen. De bewindvoerder zorgt er dan voor dat jouw ex-partner niks te zeggen krijgt over jouw erfenis voor de kinderen. Als bewindvoerder kun je bijvoorbeeld een familielid of professional benoemen. De executeur en bewindvoerder kunnen overigens dezelfde persoon zijn.

De bewindvoerder beheert het erfdeel, totdat de kinderen minimaal 18 jaar zijn. Vanaf deze leeftijd kan in overleg met de bewindvoerder het erfdeel vrijgegeven worden. Deze leeftijd kun je in een testament laten aanpassen tot een andere leeftijd.

Vorkomen dat erfenis over gaat op ex-partner: Tweetrapsmaking

Wanneer een kind (kort) na jou komt te overlijden, dan kan jouw erfdeel via je overleden kind alsnog bij je ex-partner terecht komen. Veel ex-partners vinden dit niet wenselijk en laten een tweetrapsmaking in het testament opnemen. Dit houdt in dat in dit geval jouw erfenis niet bij je ex-partner terecht zal komen, maar bij een ander, door jou aangewezen, persoon. Bijvoorbeeld jouw ouders, broer(s) en/of zus(sen) of vrienden of vriendinnen

Bij een scheiding wordt het opmaken van een testament of het aanpassen hiervan vaak vergeten, al dan niet met vervelende gevolgen voor jouw nabestaanden. Het is belangrijk om ook hierover goed na te denken op het moment dat je gaat scheiden.

 

Wilt u hier meer over weten? Neem contact met ons op voor een verhelderend gesprek over de mogelijkheden.