Advies over nalatenschappen

 

In Nederland kunt u voor een groot deel zelf de verdeling en de afwikkeling van de nalatenschap bepalen. Regelt u niets dan volgt de wettelijke verdeling waarbij de nabestaanden (uw partner en / of de kinderen) in gelijke delen erven. Hierbij geldt dat als uw partner nog leeft, uw kinderen een niet opeisbare vordering op uw partner krijgen. Heeft u geen partner of kinderen dan erven uw ouders en broers en zussen. De wettelijke verdeling werkt altijd prima zolang de relatie van de nabestaanden onderling goed is en vooral blijft.

De tegenwoordige praktijk is echter weerbarstiger met (klein-)kinderen uit verbroken relaties, kinderen die niet meer met elkaar spreken en samengestelde gezinnen. Vaak wil u dan zelf invloed uit kunnen oefenen over de afwikkeling en verdeling van de nalatenschap zodat er duidelijkheid is. In een testament kunt u een afwijkende verdeling opnemen zelf heel veel zaken bepalen. 

Hierbij gaat het niet meer om het onterven van (een van) uw kinderen maar ook het beschermen van de nalatenschap van uw kleinkinderen. Hierbij geldt dat elke situatie anders is én voor bijna elke wens een oplossing is.

Naast het adviseren over het afwijken van de wettelijke verdeling kan ik ook de fiscale overwegingen met u bespreken. Het kan verstandig zijn om goed na te denken over uw fiscale nalatenschap. De overheid heeft diverse mogelijkheden om voor uw overlijden al fiscaal vriendelijk aan uw (klein-)kinderen te schenken. Het eerder beginnen met schenken kan daarmee een besparing op de latere erfbelasting opleveren. Ook de mogelijkheden voor een familiebank kan ik hierin meenemen.

Benoemen executeur

In het testament kunt u mij ook tot executeur benoemen. Bij grotere nalatenschappen of bij gezinssituaties waarbij de onderlinge verhoudingen niet optimaal zijn is dit eigenlijk een must. Als executeur zorg ik er voor dat uw wensen in uw testament nauwgezet worden uitgevoerd zodat uw nalatenschap niet tot onenigheden gaat leiden. Aan een executeur kunt u 3 hoofdvormen van bevoegdheden toekennen.

  • Uitvaartexecuteur
  • Beheersexecuteur
  • Executeur-afwikkelingsbewindvoerder

De uitvaartexecuteur (ook wel 1 ster executeur genoemd) regelt zelfstandig al dan niet in overleg met bepaalde nabestaanden de uitvaart.

Een beheersexecuteur (ook wel 2 sterren executeur genoemd) is belast met het beheer van de nalatenschap. De beheersexecuteur maakt de nalatenschap gereed voor verdeling door de nabestaanden zelf. Hij zorgt er voor dat de adminstratieve zaken wordt afgewikkeld en de schulden worden voldaan. De nabestaanden verdelen zelf de nalatenschap eventueel met ondersteuning van de executeur.

De executeur-afwikkelingsbewindvoerder (ook wel 3 sterren executeur genoemd) wikkelt de gehele nalatenschap af en kan de nalatenschap ook zelfstandig verdelen. Meestal gebeurd dit zoveel mogelijk in overleg met de nabestaanden conform de wensen van de overledene. De executeur-afwikkelingsbewindvoerder kan ook zelfstandig over de goederen beschikken om deze te verkopen mocht dat de verdeling eenvoudiger maken. Hiermee kan een langdurige en kostbare afwikkeling via advocaten voorkomen worden.

Heeft u vragen? Bel (0513) 22 17 31 of gebruik het contactformulier.