Afwikkeling van nalatenschappen

 

Na de uitvaart van de overledene begint vaak de verdere afwikkeling van de nalatenschap. De afwikkeling is voor niemand een routineklus. Elke nalatenschap is anders maar begint altijd met een keuze. Aanvaard ik de nalatenschap zuiver of beneficiair, of verwerp ik de nalatenschap? Ik informeer u over de mogelijkheden en help u de juiste keuze te maken op basis van een juiste boedelbeschrijving, mogelijke onbekende vorderingen en beschikbare overeenkomsten.

Vervolgens kan ik de volledige afwikkeling of vereffening van de nalatenschap voor u verzorgen. Hierbij maak ik gebruik van een digitaal nalatenschapsdossier waar alles inzichtelijk in wordt vastgelegd. De meest voorkomende werkzaamheden zijn daarbij:

 • het opvragen van een eventueel testament
 • het voorlopig vastellen van de erfgenamen
 • het zorg dragen voor opstelling van de verklaring van erfrecht door de notaris met aanvullend erfgenamenonderzoek
 • het toepassen van de wilsbeschikkingen uit het testament; 
 • het informeren van instanties over het overlijden, waaronder begrepen verzekeringsmaatschappijen;
 • het informeren van banken en eventuele automatische incasso’s wijzigen of stopzetten;
 • het informeren van werkgever of uitkeringsinstantie;
 • het informeren van partijen en stopzetten van abonnementen en (doorlopende) contracten;
 • het laten doorsturen van de post van de overledene naar een gewenst adres;
 • het innen van vorderingen, zoals van levensverzekering of pensioen, die aan de nalatenschap toekomen, alsook voor de ontvangst hiervan kwijting te verlenen;
 • het openen van (tijdelijke) opslagruimten en kluisloketten;
 • het betalen van de verschuldigde belastingen (waaronder die vanwege de Successiewet);
 • het voldoen van schulden van de nalatenschap, waaronder de uitvaartkosten en legaten;
 • het opnemen van banktegoeden en het beschikken over rekeningen bij banken;
 • het opmaken van de boedelbeschrijving via het Digitaal Nalatenschapsdossier;
 • het verkopen en leveren van goederen, inclusief effecten
 • het verkopen en leveren van registergoed(eren)
 • het ontruimen en leeg opleveren van de woning
 • het verzorgen van de verkoop van de woning
 • het overschrijven van kenteken(s) en eigendom van vervoermiddelen
 • het verdelen van de (inboedel)goederen
 • het aanvragen van uitkeringen en toeslagen voor nabestaanden
 • het coördineren en voorbereidende werkzaamheden van derden
 • het afleggen van rekening en verantwoording met betrekking tot de door de gevolmachtigde verrichte werkzaamheden aan de erfgenamen via het Digitaal Nalatenschapsdossier.

(klik hier voor een volledig overzicht van de mogelijke werkzaamheden)

Voor de achterblijvende partner of minderjarige kinderen breng ik inzicht en overzicht over de toekomstige inkomsten en uitgaven. Mijn jarenlange ervaring als directeur van een financieel adviesorganisatie zorgt voor duidelijkheid. Op basis hiervan kunnen keuzes gemaakt worden voor de toekomst.

Tijdens de afwikkeling kan ik optreden namens alle nabestaande gezamenlijk of juist de belangen namens één van de nabestaanden behartigen. Mijn rol kan juridisch in het traject veranderen van zaakwaarnemer, boedelgevolmachtigde tot vereffenaar. Bij testament kan ik ook benoemd zijn tot executeur. De overledene heeft mij dan al verzocht om de nalatenschap af te wikkelen.

Heeft u vragen? Bel (0513) 22 17 31 of gebruik het contactformulier.