Met ruim 20 jaar ervaring in de particuliere financiële dienstverlening heb ik de nodige ervaring op gebieden de raakvlakken hebben met nalatenschappen. Voor de afwisseling help ik mensen en ondernemingen graag met de volgende dienstverlening.

 

Optreden als levensexecuteur

Voorafgaand aan de afwikkeling van de nalatenschap kan ik ook uw belangen behartigen op het moment dat u wilsonbekwaam wordt. Niet iedereen heeft een partner of kind(eren) die de belangen object kunnen én willen behartigen. Het is dan fijn dat iemand anders uw belangen behartigt en daarbij ook verantwoording aflegt aan een naast familielid of een notaris. Ik zorg er voor dat uw wensen worden uitgevoerd en dat u tot aan uw overlijden verzorgd wordt zoals u dat wilde.

 

Particuliere belastingaangiftes en toeslagen

Na de aankoop van een eigen woning kan de aangifte van de inkomstenbelasting vaak ingewikkeld worden. Zeker als er combinaties zijn van oud en nieuw fiscaal recht of leningen binnen de familie. Als u twijfelt over u belastingaangifte kunt u altijd contact opnemen. Ook het aanvragen van toeslagen levert soms de nodige stress en hoofdbrekens op. Soms worden toeslagen helemaal niet aangevraagd uit angst dat er weer terugbetaald moeten worden. Dit is niet nodig. Graag help ik u inzichtelijk te maken wat er mogelijk is. Voor mensen met een krappe beurs breng ik voor het aanvragen en wijzigen van toeslagen een vriendelijk tarief in rekening.

 

Opzetten familiebank in overeenstemming met de fiscale regels voor de eigen woning

Steeds meer ouderen zijn vermogender geworden. Wellicht dat ook u graag uw kinderen of kleinkinderen willen helpen met de aankoop of een verbouwing van een woning, het kopen van een auto of motor dan wel de financiering van een dure studie. Echter wil niet iedereen het geld zonder meer schenken. Immers bijna iedereen wil de (klein-)kinderen allemaal gelijk behandelen. U kunt dan denken aan een familiebank. Ik kan u hierbij helpen voor het advies, de overeenkomsten en de aflossingschema’s al dan niet in combinatie met schenkingen of kwijtscheldingen bij overlijden of arbeidsongeschiktheid. U krijgt meer rente dan op de spaarrekening bij de bank en kunt zelf bepalen of u de rente terug schenkt. De rente die u in rekening brengt is meestal weer lager dan de rente die uw (klein-)kinderen zouden moeten betalen bij de bank. Kortom met een familiebank kan iedereen optimaal profiteren. Maar alleen met duidelijk afspraken en overeenkomsten voorkomt u risico’s en verstoorde familieverhoudingen.

 

Data conversie HBS naar Faster Forward Elements

Als ervaringsdeskundige van HBS heb ik al voor meerdere bedrijven de overgang van HBS naar Elements van Faster Forward Elements verricht. Hierbij heb ik goede contacten met Higher Ground en Faster Forward. De ervaringen zijn zo goed dat de conversie vaak met een week verkort wordt en 80-90% van de data overgezet wordt naar het nieuwe systeem. Referenties zijn op verzoek beschikbaar.