Bewindvoering

 

Soms ontvangt een erfgenaam een erfenis zonder dat hij of zij daarover zelfstandig goed kan beschikken. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. Bijvoorbeeld omdat de erfgenaam nog te jong is of dat de erfgenaam verstandelijk niet stabiel genoeg is om de impact en de consequenties van de erfenis te overzien. In zulke gevallen kan het verstandig zijn om een bewindvoerder te benoemen. Als bewindvoerder behartigt ik de financiële belangen van de erfgenaam en beheer de erfenis. Het ontvangen van een erfenis kan vaak consequenties hebben op uitkeringen via de participatiewet zoals de bijstand en Wajong uitkeringen. Als de erfenis echter te snel wordt opgemaakt betekent het soms dat de erfgenaam niet direct automatisch weer in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. Bij mijn werkzaamheden leg ik verantwoording af aan een door u te bepalen notaris of andere persoon of instantie. 

Heeft u vragen? Bel (0513) 22 17 31 of gebruik het contactformulier.