“Zaakwaarneming”

 

Bij een plotseling onvoorzien overlijden van een ondernemer is er naast de particuliere nalatenschap ook een onderneming aan de orde. Soms zijn de nabestaanden afhankelijk van de inkomsten uit de onderneming en moet de onderneming wel actief blijven zonder de ondernemer in de moeilijkste tijd van de nabestaanden. Het inschakelen van de juiste belangenbehartiger biedt in deze situaties een uitkomst. In principe neemt de “zaakwaarnemer”* de taken over van de erfgenamen en zorgt er voor dat de onderneming operationeel blijft en de waarde zoveel mogelijk behouden blijft. De nabestaanden kunnen zich volledig richten op het afscheid en de rouwverwerking zonder de zorgen van een mogelijk faillissement . De zaakwaarnemer zorgt er voor dat de onderneming weken of maanden door blijft gaan om daarna rustig te kunnen beoordelen of de erfgenamen de onderneming willen voortzetten of verkopen.

Met veel ervaring vanuit het verleden kan ik als professioneel gevolmachtigde / zaakwaarnemer na het overlijden of bij wilsonbekwaamheid van de ondernemer de belangen goed behartigen. Het telefoon en e-mailverkeer wordt overgenomen en lopende opdrachten worden met behulp met het aanwezige personeel of derden afgerond. Afhankelijk van de wensen van de nabestaanden wordt er gewerkt naar mogelijke oplossingen zoals voortzetting, verkoop of een gecontroleerde opheffing van de onderneming.

*Juridisch gezien is een zaakwaarnemer niet de juiste benaming. Een zaakwaarnemer behartigt de belangen van een ander zonder dat hij hiertoe gerechtigd is. Een gevolmachtigde heeft deze rechten wel.

 Heeft u vragen? Bel (0513) 22 17 31 of gebruik het contactformulier.